Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


the collected wtitings of peter doherty

2009.02.12

Könyveiben Albion

The Collected Writings of Peter Doherty Az összegyűjtött írásai Peter Doherty

 

The remarkable and revealing collected writings of Pete Doherty, from 1999 to the present day - a chance to understand one of the most intriguing personalities around A méltó és feltárása összegyűjtött írásai Pete Doherty, 1999-től a mai napig - az esély arra, hogy megértsék az egyik nagyon érdekes személyiségek körül

*

Reviews Vélemények

 

   
     
   

' ''Poet, young and busy, seeks cheap spacious rooms somewhere. "''Költő, fiatal és forgalmas keres olcsó tágas szobák valahol. Excellent references available . Kitűnő referenciák elérhető. . .'' so reads a self-penned ad, a very early entry from Pete Doherty's journals. .''Így olvasás önálló penned ad, egy nagyon korai bejegyzést Pete Doherty's folyóiratban. From the early books a fascinating and very entertaining picture emerges of the young poet, broke in London, serving popcorn at the Prince Charles Cinema, ruminating on Britpop, listening to Scott Walker, but dreaming of creating a band infused with 'the spirit of Albion'. A korai könyvek lenyűgöző és nagyon szórakoztató kép rajzolódik ki az ifjú költő, betört a londoni szolgáló popcorn a Prince Charles Cinema, a kérõdzést Britpop, hallgatva Scott Walker, de álmodik, hogy létrehozza a zenekar beadni a "szellemében Albion ". The later books reflect Pete's rise to fame, his changing world and are full of artwork, photographs, notes and thoughts. Az újabb könyveket tükrözik Pete okot hírnevet, a változó világban, és teljes mű, fényképek, jegyzetek és gondolatok. It is intimate, honest stuff, very readable and very funny in places; pretty dark in others. A hangulatos, becsületes dolog, nagyon olvasható, és nagyon vicces helyeken, elég sötét mások. All in all it's the work of a serious artist, a complete antidote to most things written about Doherty. Mindent egybevetve ez a munka egy komoly művész, a teljes ellenszere a legtöbb dolgot írt Doherty.

These twenty-odd books -- edited and condensed into one volume -- are filled with poems, drawings, personal reflections, lyrics and collages, and form an intimate insight into the one of the music world's most talented and controversial figures. Ezek húsz-egynéhány könyvek - edited és kondenzált egy volumene - a töltött versek, rajzok, személyes gondolatokat, dalszövegek és kollázsmunkái, valamint hogy intim betekintést az egyik a zenei világ legtehetségesebb és ellentmondásos adatok.

 

'The prose is strikingly raw... "A próza is meglepően nyers ... the cumulative effect is curiously touching.' kumulatív hatása kíváncsian érnek.

 

 

 

 

Könyveiben Albion-összegyűjtött írásai Peter Doherty